Kontakt

Besöksadress:
Postgatan 28. 7 vån (Femmanhuset i Östra Nordstan)

Våra öppettider är 8.30 – 16.30
Lunchstängt 11.30 – 12.30

Postadress:
Postgatan 28
411 06 Göteborg

Telefon växel: 031 – 80 37 20
Telefax: 031 – 15 76 15
E-post: info@allmanna-advokatbyran.se

Mottagningskontor i Borås:
Lilla Brogatan 19-20, Borås

Arvoden:
PG 83 88-1
BG 5098-6397

Klientmedel:
PG 81 63-8
BG 5096-3453

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Om en klient inte är nöjd eller har frågor om faktureringen bör klienten omgående kontakta advokaten. Om en lösning i samförstånd inte kan nås har en klient, som är konsument, möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Samtliga personuppgifter handläggs med sekretess enligt god advokatsed

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden