Medarbetare

ADVOKATER

MARIANNE ANDERSSON

Utbildning:

Juris kandidatexamen 1983.
Advokat sedan 1992.

Yrkesverksamhet:

Tingsmeritering vid Ystad tingsrätt.

Hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1986-1987.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: marianne@allmanna-advokatbyran.se
Tel: 031-61 71 59

Marianne Andersson har även mottagning i Borås efter tidsbeställning.

KARIN BENNARSTEN

Utbildning:

Socionomexamen 1992.
Juris kandidatexamen 2006.
Advokat sedan 2014.

Yrkesverksamhet:

Tingsmeritering vid Göteborgs tingsrätt 2006-2008

Föredragande jurist vid Kammarrätten i Göteborg 2008-2011

Anställd vid Birgitta von Sydow Advokatbyrå 2012-2013

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Annan erfarenhet:

Verksam som socialsekreterare 1992-1998

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: karin@allmanna-advokatbyran.se
Tel: 031 – 61 71 60

SUZANNE EL KHAYAT ALI

Utbildning:

Juristexamen 2012
Advokat sedan 2017

Yrkesverksamhet:

Biträdande jurist vid Advokatbolaget Opus i Stockholm 2012-2013.

Biträdande jurist vid Kennedy advokatbyrå i Göteborg 2013-2014.

Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt 2014-2015.

Biträdande jurist och advokat vid AVA advokater i Göteborg 2015-2017.

Delägare vid allmänna advokatbyrån sedan 2017.

Språk utöver svenska: Arabiska och engelska

Kontakt:
E-post: suzanne@allmanna-advokatbyran.se

JENNY GUSTAFSSON

Utbildning:

Juristexamen 2013. Advokat sedan 2017.

Yrkesverksamhet:

Tingsmeritering vid Blekinge tingsrätt 2013-2015.

Biträdande jurist Advokatfirman Svedberg & Aronsson 2015-2017.

Advokat på Allmänna Advokatbyrån.

Delägare vid allmänna advokatbyrån sedan 2019.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: jenny@allmanna-advokatbyran.se

MARTIN LANDIN

Utbildning:

Juris kandidatexamen 2007.
Advokat sedan 2013.

Yrkesverksamhet:

Tingsmeritering vid Varbergs tingsrätt 2007-2009

Anställd vid Allmänna Advokatbyrån sedan 2009.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: martin@allmanna-advokatbyran.se
Tel: 031-61 71 68

JOAKIM SJÖBERG

Utbildning:

Juris kandidatexamen 2006.
Advokat sedan 2012.

Yrkesverksamhet:

Förvaltningsrätten i Göteborg 2006-2007.

Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt 2007-2009.

Biträdande jurist Advokaterna Melin och Fagerberg 2009-2012.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: joakim@allmanna-advokatbyran.se

ANNIKA STANISLAUS

Utbildning:

Juris kandidatexamen 1990.
Advokat sedan 2001.

Yrkesverksamhet:

Tingsmeritering vid Halmstads tingsrätt 1990-1993.

Byrådirektör på KFM, Älvsborgs län.

Biträdande jurist och advokat på advokatfirman Lindström & Partner 1996-2002.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: annika@allmanna-advokatbyran.se
Tel: 031-61 71 53

ANN-CATHRINE SÖDERSTRÖM

Utbildning:

Juris kandidatexamen 1985.
Advokat sedan 2005.

Yrkesverksamhet:

Biträdande jurist vid Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB 2000-2003.

Biträdande jurist och advokat vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB 2003-2009.

Delägare i Odevalls Advokatbyrå 2009-2011.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

Annan erfarenhet:

Mångårig erfarenhet av personskador och ansvarsskador som handläggare vid försäkringsbolag.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: ann-cathrine@allmanna-advokatbyran.se
Tel: 031-61 71 52

LOUISE ERIKSSON

Utbildning:

Juristexamen 1996.
Åklagare 1999.

Yrkesverksamhet:

Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB 171201-pågående

Advokatfirman Svedberg & Aronsson KB 161001-171101

Åklagarmyndigheten 990601-160815

Advokatfirman Malin Wassén Kjellberg AB 981228-990326

Notarietjänstgöring Göteborgs tingsrätt 961001-980930

Delägare vid allmänna advokatbyrån sedan 2019.

Språk utöver svenska: Engelska

Kontakt:
E-post: louise@allmanna-advokatbyran.se

ADMINISTRATIV PERSONAL

KARIN EKWALL

E-post: karin.ekwall@allmanna-advokatbyran.se
Telefon: 031-61 71 58

CECILIA NILSSON

E-post: cecilia.nilsson@allmanna-advokatbyran.se
Telefon: 031-61 71 58